اعضای هیئت علمی و اساتید اعضای هیئت علمی و اساتید

 
احمد پورامینی پیر جل

احمد پورامینی پیر جل 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از علم و صنعت ایران
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
سمیه خواجه حسنی

سمیه خواجه حسنی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
امیر سالارپور

امیر سالارپور 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه بوعلی سینا
تخصص: 0
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
امینه ناصری

امینه ناصری 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شاهرود
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
شهرام نصیری

شهرام نصیری 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از خواجه نصیر الدین طوسی-تهران
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
نمایش 5 نتیجه