چارت و دروس پیشنهادی

 

  • از طریق لینک های زیر چارت پیشنهادی دپارتمان کامپیوتر را برای رشته و گرایش خود مشاهده کنید.

 

1- رشته: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

گرایش: شبکه

سال تحصیلی: 95 به بعد

برای دانلود چارت اینجا کلیک کنید.

 

2- رشته: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

گرایش: هوش

سال تحصیلی: 92 تا 94

برای دانلود چارت اینجا کلیک کنید.

 

3- رشته: مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

گرایش: شبکه

سال تحصیلی: 92 تا 94

برای دانلود چارت اینجا کلیک کنید.

 

4- رشته: مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات

گرایش: -

سال تحصیلی: 92 تا 94

برای دانلود چارت اینجا کلیک کنید.

 

5- رشته: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

گرایش: -

سال تحصیلی: 92 به قبل

برای دانلود چارت اینجا کلیک کنید.

 

 

 

  • توجه داشته باشید دروس انتخابی شما باید طبق چارت با رعایت پیش نیازی و هم نیازی باشد.