ساختار پایان نامه

 

  • برای ارائه پایان نامه باید از قالب زیر استفاده کنید.

 

دانلود قالب پیشنهادی پایان نامه

 

  • دانشجویان نرم افزار توجه کنند رنگ جلد پایان نامه باید حتما سبز باشد.