آزمایشگاه ها

 

 

بخش مهندسی کامپیوتر توانسته آزمایشگاه‌های کاملی را در زمینه مهندسی کامپیوتر راه‌اندازی و تجهیز نماید تا دانشجویان این رشته به راحتی از امکانات آنها استفاده کنند. این آزمایشگاه‌ها عبارتند از:

 

نام آزمایشگاه Laboratory Name مدیریت آزمایشگاه
آزمایشگاه شبکه Network Laboratory مهندس احسان خسروی
آزمایشگاه مدار منطقی Logical Circuit Laboratory ?
آزمایشگاه ریزپرازنده Microprocessor Circuit Laboratory ?